Zobacz imiona na literę:
Dziś jest poniedziałek,

4 grudnia 2023

Imieniny dzisiaj obchodzą:

Barbara i Krystian, Piotr, Ciechosław, Samanta

Pamiętaj, aby złożyć im życzenia!

Hilary

Imię Hilary

"Ten, co przychodzi"

Znaczenie imienia Hilary

Hilary to osoba o zmiennym nastroju, raz jest bardzo wesoły, a raz smutny i przygnębiony. Jest to mężczyzna konserwatywny, lojalny w stosunku do władzy i swoich postanowień. Bardzo rodzinny, kocha żonę i dzieci, ma szacunek do rodziców. Troszczy się o przyjaciół, lubi doradzać i pomagać innym. Lubi aktywnie spędzać czas, jest dowcipny, rzadko się obraża. Bardzo dokładnie wypełnia powierzone mu zadania. Hilary jest wielkim patriotą.
Więcej informacji o imieniu Hilary znajdziesz poniżej.

Cechy osoby noszącej imię Hilary

Płeć: Imię męskie
Osobowość: Ten, co przychodzi
Główne cechy: towarzyskość, uczuciowość, moralność, pobudliwość
Dobre imię dla osób spod znaku zodiaku: Wodnik
Roślina: platan
Zwierzę: sikorka
Szczęśliwa liczba: 1
Szczęśliwy kamień: cytryn

Imieniny Hilary obchodzi:

Osobowość: Ten, co przychodzi Charakter: 86 % Promieniowanie: 82 % Rezonans: 79 000 drgań/sek. Kolor: Zielony Główne cechy: Towarzyskość - Uczuciowość - Moral­ność - Pobudliwość Totem roślinny: Platan Totem zwierzęcy: Sikorka Znak: Wodnik TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogą nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadają też bardziej dynamiczną stronę charakteru, jak sikorka. PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na świat zewnętrzny. Pragną, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy. WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwości i reaktywności. Jesteśmy świadkami walki między tymi obozami, przejawiającej się bądś wahaniami, bądś nagłymi decyzjami. POBUDLIWOśĆ: Ogólnie biorąc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolnością reakcji, razem tworząc wybuchową mieszankę! ZDOLNOśĆ REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadną w fanatyzm czy ironię. Nieświadomie pragną otaczać się ludśmi, na których mają wpływ. AKTYWNOśĆ: Doskonale czują się w dziedzinach, i które innym mogą wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pociągają ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogą być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji. INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Mają też bardzo i żywą wyobraśnię. Nie należy im pozwalać na pogrąża­ i nie się w marzeniach. INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniają ca­łość problemu, natychmiast spostrzegając jego główne zarysy, nie wchodzą natomiast w szczegóły. UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo uczuciowi, potrzebują, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcześnie będą szukali czułości gdzie in­dziej. MORALNOśĆ: Pragną dzielić poczucie obowiązku i odpowiedzialności z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafią jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wątpliwe pod względem etycznym. ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie kości, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy. ZMYSŁOWOśĆ: Dla tych mężczyzn przyjemności są nierozerwalnie związane z towarzystwem. Lubią dobrze zjeść, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobiecości, co odbija się na ich seksualności. Zadaniem rodziców jest jak najwcześniej­sze rozwijanie u nich cech męskich. DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silną potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Boleś­nie odczuwają niepowodzenia, cierpią, gdy nie są rozumiani. TOWARZYSKOśĆ: Są uroczymi, towarzyskimi lu­dśmi. Gdy się ożenią, nieraz ulegają dominacji rodzi­ny. PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miłości. Oczywiście, prag­ną również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by ktoś nań czekał, gdyż nie znosi samotności...
Popularność nadawania imienia Hilary: