Zobacz imiona na literę:
Dziś jest środa,

21 lutego 2024

Imieniny dzisiaj obchodzą:

Eleonora i Robert

Pamiętaj, aby złożyć im życzenia!

Dziś jest środa, 21 lutego 2024 imieniny obchodzą: Eleonora i Robert

Ksawery

Imię Ksawery

"Miejscowość, z której pochodził św. Franciszek Ksa"

Znaczenie imienia Ksawery

Ksawery jest człowiekiem, który lubi działać. Cieszy się, kiedy dużo się dzieje wokół. Nie jest jednak łatwo go bliżej poznać. Stara się nie pokazywać swoich uczuć, ale tak naprawdę jest osobą bardzo wrażliwą. Chętnie pomaga innym. Bardzo angażuje się we wszystko, co robi.
Więcej informacji o imieniu Ksawery znajdziesz poniżej.

Imieniny Ksawerego

Cechy osoby noszącej imię Ksawery

Płeć: Imię męskie
Pochodzenie: hiszpańskie
Znaczenie: Ten, co niesie życie
Główne cechy: uczuciowość, aktywność
Dobre imię dla osób spod znaku zodiaku: Baran
Roślina: Kasztanowiec
Zwierzę: Łoś
Szczęśliwa liczba: 3
Szczęśliwy kolor: niebieski

Imieniny Ksawery obchodzi:

  • 31 stycznia,
  • 3 grudnia

Imieniny obchodzi: 12.03,

Osobowość: Ten, co niesie życie
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 91 %
Rezonans: 72 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola 0 Zmysłowość - Zdrowie - Uczucio­wość
Totem roślinny: Kasztanowiec
Totem zwierzęcy: Łoś
Znak: Baran


TYP: Pasjonuje ich wszystko, co związane z życiem. Są bardzo aktywni, toteż trzeba im dawać możność samorealizacji. Najlepiej definiują ich słowa, które Romain Rolland włożył w usta swego bohatera, Jana-Krzysztofa, który umierając szepnął: "Kiedyś wrócę, by znów walczyć".

PSYCHIKA: Ekstrawertycy, otwarci na świat, ale jednocześnie zdolni do refleksji, gdy trzeba. Nie ulega­ją wpływom. Groźbami nie zmusi się ich do działania, trzeba umiejętnie ich zachęcić. Potrzebują zrozumienia i miłości, nawet jeśli sprawiają wrażenie nieprzystę­pnych.

WOLA: Związana z pragnieniem, aby być pierwszym ich wola wymaga publiczności, od niej zależy, i nieraz załamuje się, gdy jej zabraknie.

POBUDLIWOŚć: Zbyt silna i skierowana na nich samych. Z dużym trudem przychodzi im obiektywizm. Pomimo to są raczej altruistami.

INTELIGENCJA: Doskonała pamięć syntetyczna, która wszystko notuje i klasyfikuje.

UCZUCIOWOŚć: Miłość i nienawiść długo się w nich rodzą, ale zawsze są trwałe. Są zazdrośni.

MORALNOŚć: Posiadają zdolność panowania nad sobą i poczucie obowiązku, a także zmysł rodzinny. Są doskonałymi ojcami, stanowczymi i czułymi. Świetnie potrafią dobierać przyjaciół i są im wierni.

ZDROWIE: Doskonałe, powinni tylko unikać prze­ziębień. Ze względu na wątrobę należy wykluczyć nadużywanie jedzenia czy alkoholu. Uważać na papie­rosy!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Nie są przekorni i dość łatwo dają się przekonać. Bardzo przeżywają niepowo­dzenia. Nie należy pozwalać im na rozpamiętywanie porażki, lecz podsunąć nowy sposób spojrzenia na to, do czego dążą.

AKTYWNOŚć: Bardzo pociągają ich zawody me­dyczne i para medyczne, są doskonałymi ginekolo­gami. Potrafią narzucić sobie dyscyplinę, konieczną w zawodach chirurga, odkrywcy, badacza, nauczycie­la.

INTUICJA: Są obdarzeni dużą intuicją i zadziwiają­cym węchem, a także wyczuciem psychologicznym. Bądźcie z nimi szczerzy!

ZMYSŁOWOŚĆ: Przez całe życie sprawia im kłopoty. Niczym ich totem, łoś, gotowi są walczyć na śmierć i życie o swą dominację seksualną. Wcześnie dojrzewa­ją. Uczucia opiekuńcze rozwijają się u nich równolegle do pragnienia agresji.

DYNAMIZM: Osiągają sukces dzięki pracy i szczęś­ciu. Wielką wagę ma dla nich problem wyboru zawo­du, powinien być trafny, gdyż inaczej mają trudności z przestawieniem się na inne tory.

TOWARZYSKOŚĆ: Mają co innego do roboty niż tracenie czasu na rozmowy.

PODSUMOWANIE: To podróżnicy. Przemierzają świat, aby chwycić sens istnienia, zrozumieć życie. Niech was nie dziwią pytania, zadawane przez nich wszystkiemu, co żyje. Chcą zrozumieć i po to żyją

Znani imiennicy:

  • Xawery Dunikowski –rzeźbiarz, malarz,
  • Javier Solana – hiszpański polityk,
  • Xabi Alonso – hiszpański piłkarz

Jaki jest Ksawery?
Mężczyzna, który nosi imię Ksawery, jest bardzo samodzielną i do bólu szczerą osobą. Ceni sobie swoją samotność oraz niezależność. Bywa mało taktowny i zbyt krytyczny wobec ludzi. Jednocześnie nie znosi, kiedy ktokolwiek zwraca mu uwagę. Ma konfliktową naturę, ale brzydzi się przemocą i nigdy w ten sposób nie próbuje rozwiązać nieporozumień. W pracy sumiennie i solidnie wykonuje wszystkie przypisane mu zadania. Jego ogromną miłością są dalekie podróże. Lubi poznawać nowe kultury.

Popularność nadawania imienia Ksawery:

Zdrobnienia dla imienia Ksawery

  • Ksawcio,
  • Ksawciu,
  • Ksawer,
  • Xawery,