Zobacz imiona na literę:
Dziś jest niedziela,

9 maja 2021

Imieniny dzisiaj obchodzą:

Beata i Karolina, Karol, Mikołaj, Nikola, Hiob

Pamiętaj, aby złożyć im życzenia!

Dziś jest niedziela, 9 maja 2021 imieniny obchodzą: Beata i Karolina, Karol, Mikołaj, Nikola, Hiob

Ryszard

"Ten, co osądza "

Znaczenie imienia Ryszard

Ryszard to konserwatysta, uparty i stały w swoich przekonaniach. Ceni sobie wolność słowa oraz działania. W życiu często kieruje się intuicją. Jest stały w miłości do żony i dzieci oraz lojalny w stosunku do najbliższych. Jest przeciwnikiem rozwodów. Wrażliwy na ludzką krzywdę, dlatego też często pomaga charytatywnie. Kocha przyrodę i lubi czytać powieści. Ryszard jest osobą bardzo religijną.
Więcej informacji o imieniu Ryszard znajdziesz poniżej.

Imieniny Ryszarda

Cechy osoby noszącej imię Ryszard

Płeć: Imię męskie

Imieniny Ryszard obchodzi:

  • 7 lutego,
  • 3 kwietnia,
  • 18 kwietnia,
  • 26 kwietnia,
  • 9 czerwca,
  • 14 czerwca,
  • 7 września

Osobowość: Ten, co osądza
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywność - Zmysłowość - Zdro­wie
Totem roślinny: Wiąz
Totem zwierzęcy: Tygrys
Znak: Panna
TYP: Mają silną skłonność do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowością. Są bar­dzo subiektywni, rzadko próbują postawić się na czyimś miejscu. Nie można dopuścić, by ci chłopcy stali się niebezpiecznymi tyranami, jak ich totem tygrys.
PSYCHIKA: Kierują się logiką, stąd charakterystyczna sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Ich ulubione powiedzenie to  Wóz albo przewóz. Ich czułym punktem jest duma i można wszystko osiągnąć, zręcznie wykorzystując ich prag­nienie bycia najlepszymi.
WOLA: Despotyczna! Brak słów, by ją określić!
POBUDLIWOŚĆ: Jest słaba, ale nadaje temu typowi charakteru ludzkie ciepło.
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Z pozoru choleryczna, ale zawsze dobrze kontrolowana. W ich życiu wielką rolę odgrywa przyjaśń. Inteligentnie dobierają przyjaciół i są im bardzo oddani. Są jednak bardzo zaborczy i nie wyobrażają sobie przyjaśni czy miłości, w której partner nie byłby podporządkowany. Są bardzo czuli na porażki, które urażają ich dumę.
AKTYWNOŚĆ: Z łatwością biją wszelkie rekor­dy. Już jako dzieci są zdyscyplinowani i wyma­gają tej dyscypliny zarówno od innych, jak i od siebie samych. Pracują w określonym celu, a nie dla przyjemności niespodziewanych odkryć. Lubią studia medyczne, pociąga ich także wojsko i zawody handlowe.
INTUICJA: Przejawiają pewną nieufność wobec intu­icji, jednakże mniej czy bardziej świadomie słuchają wewnętrznych głosów. INTELIGENCJA: Żywa, chłodna, analityczna. Bada składowe elementy sytuacji i wyważa je.
UCZUCIOWOŚĆ: Duża, nawet jeśli objawiają ją z wielką rezerwą. Mają bezlitosną pamięć, zwłasz­cza w dziedzinie uczuć. Nie zapominają ani o tym, co im zrobiono dobrego, ani o wyrządzonych krzyw­dach.

MORALNOŚĆ: Jedna z ich najważniejszych cech. Przy nich nie ma żartów z normami postępowania. ZDROWIE: Ogromna żywotność! Ich współpracow­nicy stracą zdrowie, a żony muszą mocno się trzymać. Są zdrowi i odporni na choroby. Powinni jednak uważać na układ krążenia i serce.
ZMYSŁOWOŚĆ: Żywa, przedwcześnie rozwinięta. Cechuje ich silna męskość. Natomiast zupełnie nie znają się na psychologii kobiet. Zamiast próbować przekonywać i uwodzić, wykazują maniery jaskiniow­ców... DYNAMIZM: Nie wymaga komentarzy!
TOWARZYSKOŚĆ: To ich słaba strona. Ich brak dyplomacji i przemądrzały ton mogą budzić niechęć. Rodzice nie powinni pozwalać tym dzieciom na nie­grzeczne czy lekceważące uwagi, ale wpajać im szacu­nek wobec innych.
PODSUMOWANIE: Nie róbmy z nich wielkich złych wilków, gdyż to sprawiłoby im zbyt wielką przyjemność, a otoczenie wpędziłoby w kompleksy niższości. Nie zapominajcie, że od ich najmłodszych lat trzeba stawiać im opór. Potem będzie to trudne... albo wręcz niemożliwe!

Popularność nadawania imienia Ryszard: